ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pozycja we wskaźnikach dotyczących spraw społecznych oraz zdrowia jest zróżnicowana, ale sam wskaźnik wypada jako najlepszy obszar w ogólnej ocenie. Po pierwsze brak wypłacania dodatków mieszkaniowych stawia gminę w pozycji lidera w tym aspekcie. Do tego w gminie panuje korzystny współczynnik porad lekarskich oraz bardzo sprzyjający odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Niski za to jest poziom dotacji dla organizacji pożytku publicznego czy poziom inwestycji w obszarach ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE