gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

7 728 136

+26,00%

do roku 2020urząd Gminy Kocmyrzów-LuborzycaDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Statut przyjęty uchwałą Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r.

W 2021 r. Rada Gminy nie dokonała zmian w treści Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyce.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęty zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 kwietnia 2015 r.

W 2021 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dokonał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy zarządzeniem Nr 0050.31.2021 z dnia 22.04.2021 r.


zatrudnienie w urzędzie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatrudniano 59 pracowników, w tym 88% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 pracowników. Główną przyczyną zaniechania współpracy było przejście pracowników na urlopy wychowawcze.


URZĄD W LICZBACH

W 2021 r., w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, wydanych zostało 15.401 decyzji. 97% z nich wydane zostało przez Referat Finansowy. Jednostka ta wykazała się największą aktywnością w 2021 r., łącznie bowiem przygotowano tam 19.564 różnego rodzaju dokumentów. W ubiegłym roku w urzędzie wystawione zostało też 2.020 postanowień. Największy udział w tej liczbie miał Referat Finansowy (1.205) oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (525). Drugi z wymienionych działów przygotował łącznie 9.068 druków urzędowych i w kontekście generowanych dokumentów uplasował się na drugim miejscu. W 2021 r. w urzędzie często przygotowywanym dokumentem były też zaświadczenia. Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej sporządził ich 701, łącznie natomiast przygotowano ich 1.808.Jednostki organizacyjne gminysamorządowy Żłobek małe misie


Wysiołek Luborzycki, Wysiołek Luborzycki 160b


Dyrektor: Justyna Łakomy

Zatrudnienie w 2021 r.: 17 pracowników

Przedszkole Samorządowe "wesoła gromadka"


Dojazdów, ul. Krakowska 130


Dyrektor: Monika Spyrka

Zatrudnienie w 2021 r.: 26 pracowników


samorządowe przedszkole "Akademia Przedszkolaka"


Wysiołek Luborzycki, Wysiołek Luborzycki 160b


Dyrektor: Katarzyna Gaudyn

Zatrudnienie w 2021 r.: 44 pracowników

szkoła podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza


Goszcza, ul. Szkolna 1


Dyrektor: Maria Pęchalska

Zatrudnienie w 2021 r.: 26 pracowników


szkoła podstawowa im. T. Kościuszki


Goszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 95


Dyrektor: Iwona Tutaj-Niklińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników

Szkoła podstawowa im. A. Mickiewicza


Karniów, Karniów 11


Dyrektor: Aneta Zięcik-Dziuba

Zatrudnienie w 2021 r.: 32 pracowników


Szkoła podstawowa im. Noblistów Polskich


Luborzyca, ul. Jagiellońska 11


Dyrektor: Sławomir Góra

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników

Szkoła Podstawowa im. 600-lecia uniwersytetu Jagiellońskiego


Wysiołek Luborzycki, Wysiołek Luborzycki 160b


Dyrektor: Stanisław Turek

Zatrudnienie w 2021 r.: 38 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II


Łuczyce, ul. Szkolna 11


Dyrektor: Danuta Kozera

Zatrudnienie w 2021 r.: 37 pracowników

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach


Maciejowice, Maciejowice 25


Dyrektor: Bożena Partyka-Basa

Zatrudnienie w 2021 r.: 20 pracowników


Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach


Pietrzejowice, Pietrzejowice 52


Dyrektor: Danuta Luty

Zatrudnienie w 2021 r.: 24 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego


Prusy, ul. Niepodległości 12


Dyrektor: Krystyna Tworzydło

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników


Centrum zarządzania Edukacją


Kocmyrzów, ul. Jagiellońska 2


Dyrektor: Anna Szymczyk-Sierak

Zatrudnienie w 2021 r.: 8 pracowników

Gminna biblioteka publiczna


Baranówka 6


Kierownik: Krystyna Lipczyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 5 pracowników


Gminny ośrodek pomocy społecznej


Luborzyca, ul. Jagiellońska 7


Kierownik: Elżbieta Turek

Zatrudnienie w 2021 r.: 18 pracowników

Gminne centrum kultury i promocji


Baranówka 6


Dyrektor: Agnieszka Brodowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 24 pracowników (w tym instruktorzy pracujący na umowę zlecenie/o dzieło)


Zakład gospodarki komunalnej


Kocmyrzów, ul. Spółdzielców 1


Kierownik: Krzysztof Kolarski (2021 r.)

Obecnie funkcję pełni Pani Agnieszka Kozłowska.

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników