DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

15 556

+1,27%

do roku 2020

Źródło danych: GUS


487

Zameldowania na

pobyt stały

79

Wymeldowania

pobytu stałego

163

Liczba

urodzeń

183

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba ludności w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca wyniosła 15.556. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,27%. Na wzrost największy wpływ miała znaczna przewaga osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonującymi wymeldowania pobytu stałego. Fakt ten świadczy o atrakcyjności gminy pod względem miejsca do zamieszkania. Liczba zgonów nieznacznie przewyższa liczbę urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat