ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Obszar infrastruktura i gospodarka komunalna, to obszar wymagający dodatkowej aktywności. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niski poziom pozyskiwanych dotacji na inwestycje w drogi publiczne oraz idący w ślad za dotacją wydatek inwestycyjny na drogi. Bardzo korzystnie (gmina jest liderem) wygląda wskaźnik dotyczący ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, a także wskaźnik rentowności systemu gospodarki odpadami.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA