ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pośród całkiem korzystnych obszarów znajduje się gospodarka, która pod względem łączonego wskaźnika jest na równi z przeciętną gminą z grupy porównawczej, ale zmiana jaka się wykonuje od kilku lat jest korzystna. Na pozytywną ocenę mają wpływ szczególnie wskaźniki - powierzchnia objęta MPZP (100%), struktura własnościowa przedsiębiorstw (blisko 100%), niska liczba wypisów z Regon. Gmina powoli, ale dynamizuje udział w podatku PIT. Do jego zrównania z przeciętną gminą z grupy jeszcze daleka droga, ale ważne jest że kierunek już jest obrany. W gminie pomimo niskiego bezrobocia - jego poziom do podobnych gmin, jest na ten moment wyższy (przesunięcie na wykresie do sytuacji niesprzyjającej).Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA