ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pośród podobnych sobie gmin, Kocmyrzów-Luborzyca ma stosunkowo dobry współczynnik pokrycia wydatków oświatowych z subwencji oświatowej. Korzystnie wypadają wydatki bieżące na ucznia, które rosną znacznie wolniej od porównywalnych gmin. Polepsza się także wskaźnikowo liczebność oddziałów w szkołach podstawowych, współczynnik skolaryzacji brutto oraz wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli. Niekorzystnie wypadają z kolei współczynniki nauczycielskie - liczba oddziałów na etat i liczba dzieci na etat.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA