OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. wypadała nieznacznie słabiej, lecz zmiany jakie zachodzą są korzystne (gmina goni liderów).

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, może pochwalić się sprzyjającym wskaźnikiem mieszkańców w wieku kreatywnym (mimo, iż wskaźnik spada, to spada znacznie wolniej niż w innych gminach) oraz mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (mimo, iż wskaźnik wzrasta, to wolniej niż w innych gminach). Pozytywnie wypada też dynamika wzrostu dochodów z PIT na mieszkańca, które mimo iż niskie - rok po roku nadrabiają zaległości.

Najsłabiej wypadający wskaźnik dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - wpływy na mieszkańca z tych źródeł są znacznie mniejsze niż w innych gminach (co pozostawia też pole działania w przyszłości).Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA