ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Obszar budżetu w ostatnich latach przechodził dość znaczące przeobrażenie (gmina zmieniła sytuację z niesprzyjającej na przeciętną i nadal pozostała w obszarze korzystnych zmian. Z jednej strony, wydatki bieżące na mieszkańca są niskie na tle grupy porównawczej (tańsze utrzymanie gminy), zaś z drugiej strony dynamicznie rosły dochody ogółem (choć rozpoczynały z niższego niż w innych gminach pułapu). Gmina posiada jedne z najwyższych dotacji ze środków unijnych na mieszkańca, które w 2021 r. wyniosły 855,17 zł (średnia z lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET