OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Kocmyrzów-Luborzyca porównywana jest do 143 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca należą m.in. Gmina Czernichów, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, Siepraw, Biskupice, Gdów czy Kłaj. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem we wszystkich analizowanych obszarach sytuacja gminy w 2021 r. była sprzyjająca lub przeciętna. Dodatkowo, 4 z 6 obszarów przechodziły korzystne zmiany, co oznacza, że działania podjęte przez władze gminy w 2021 r. przełożyły się na realną poprawę i lepszą jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. wskazać należy:

  • dobrą sytuację w obszarze społecznym i zdrowotnym, który bazuje w dużej mierze na niewielkim obciążeniu gminy kosztami społecznymi;

  • dobry rozwój gospodarczy;

  • zmieniającą się na lepsze sytuację demograficzną.