ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINY
W 2021 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wydał w sumie 95 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta dotyczyła finansów gminy. Drogą zarządzeń dokonywano zmian w budżecie gminy oraz umarzano jej wierzytelności.


Często poruszanym zagadnieniem były również nieruchomości gminne. Na mocy zarządzeń oddawano nieruchomości gruntowych w najem, bądź dzierżawę.


Zarządzenia w dużej mierze dotyczyły też konkursów i przetargów związanych z powierzaniem realizacji zadań publicznych.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy