REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINY


W 2021 r. Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła 100 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej czy udzielania dotacji podmiotowych.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach obszarem były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na mocy uchwał radni rozpatrywali różnego rodzaju petycje, skargi i wnioski, nadawali nazwy poszczególnym ulicom, a także uchwalili statuty sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.


Znaczna część uchwał poruszała także zagadnienia z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy