BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

810 558

-9,51%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przeznaczyła 810.557,83 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (692.496,91 zł). W ramach wydatkowanych środków 421.331,33 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.


Bezpieczeństwo w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnychGmina Kocmyrzów-Lubrzyca zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie gminy występuje 11 jednostek OSP:

 • OSP Karniów

 • OSP Czulice

 • OSP Łuczyce

 • OSP Łososkowice

 • OSP Głęboka

 • OSP Skrzeszowice

 • OSP Marszowice

 • OSP Maciejowice

 • OSP Rawałowice

 • OSP Goszyce

 • OSP Goszcza

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC dla nowo zakupionych pojazdów;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, zakup tlenu medycznego;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.

W roku 2021 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy brały udział w 550 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najważniejsze z nich to: likwidacja pożarów i ich skutków, wypadki i kolizje drogowe, poszukiwania osób zaginionych oraz różne inne akcje, w tym akcje charytatywne (krwiodawstwo, rozwożenie paczek żywnościowych).


Odpompowywanie wody z pomieszczania w trakcie powodzi.
Zdjęcie przedstawia strażaków przy zalanej drodze
Zdjęcie przedstawia strażaków interweniujących przy wypadku samochodowym.
Zdjęcie przedstawia wypadek samochodowy.
Zdjęcie przedstawia wóz strazacki.
Zdjęcie przedstawia strażaków gaszących pożar.


Ochotnicze Straże Pożarne w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządem lokalnym podjęły działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Brały udział w akcji oraz dezynfekcji przystanków autobusowych we wszystkich miejscowościach gminy. Druhowie zajmowali się także kolportażem ulotek w ramach akcji informacyjnej polegającej na rozpowszechnianiu wśród mieszkańców naszej gminy informacji nt. szczepienia przeciwko COVID-19.


Zdjęcie przedstawia dezynfekcję przystanków autobusowych.
Zdjęcie przedstawia auto z napisem STRAŻ OSP Łuczyce.
Zdjęcie przedstawia strażaka wkładającego list do skrzynki pocztowej.


OSP również wzięły udział w akcji "Szczepimy się" w Baranówce i Kocmyrzowie. OSP transportowały osoby niepełnosprawne oraz samotne i starsze do punktu szczepień (wszystkie jednostki OSP realizowały w/w zadanie).


Zdjęcie przedstawia auto strażackie.
Zdjęcie punktu szczepień przeciw Covid-19.


WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2021 r.:

 • zakupiono używany średni samochód pożarniczy dla OSP Skrzeszowice;

 • zakupiono pojazd Typu Quad dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej działającej przy OSP Goszcza (zakup dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego);

 • wykonano system selektywnego wywołania dla OSP Marszowice (zakup dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego).


Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.
Zdjęcie przedstawia pojazdy straży pożarnej.
Zdjęcie strażaków.