karta dużej rodziny


Program "Karta Dużej Rodziny".


W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy kontynuował program Karta Dużej Rodziny - czyli system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje ona niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej.Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.karta dużej rodziny

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,

  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

  • dzieci.

  • Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

  • Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Grafika Przykładowa Karta Dużej Rodziny

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny224

Liczba wydanych kart

w 2021 r.

8 000

Liczba ogólnokrajowych partnerów programuKORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY

Partnerzy Programu "Karta Dużej Rodziny".
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez Partnerów Programu.


Szczegółowy wykaz Partnerów Programu oraz możliwych do otrzymania ulg dostępny jest poniżej.

Partnerzy Programu i pełna lista korzyści - SPRAWDŹ!