EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTYEgzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego;

  • matematyki;

  • języka obcego nowożytnego.

Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli dobre wyniki.


65%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


53%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


68%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Informacja o średnich procentowych wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty przez poszczególne szkoły na tle powiatu, województwa i kraju