EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

56,45%

2,76 pp.

do roku 202016 955

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 571

Subwencja oświatowa
na ucznia

7 384

Dopłata za środków własnych

na ucznia
Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

26 867 362

-17,45%

do roku 2020


KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH UDZIELONA W 2021 R.

722 845

-10,69%

do roku 2020

Budżet oświatowy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.